MAS oznamuje, že plánuje ukončiť výzvu z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.