Cestovný ruch

Cestovný ruch a prírodné zaujímavosti územia MAS Malokarpatské partnerstvo.

Územie MAS Malokarpatského partnerstva je bohaté na potenciál kultúrneho, historického a prírodného dedičstva. Svojou geografickou polohou má územie vynikajúce predpoklady na rozvoj letného turizmu a poznávacej turistiky a predovšetkým cykloturistiky, ktorá je v rámci regiónu napojená i na medzinárodné cyklotrasy do Rakúska a Českej republiky. Záujmom MAS Malokarpatského partnerstva je využitie cykloturistického potenciálu územia a rozširovanie cyklistických trás.

V rámci územia MAS Malokarpatského partnerstva sa rozprestiera CHKO Malé Karpaty. CHKO Malé Karpaty je jediným chráneným územím svojej kategórie s výraznejšie rozvinutým vinohradníctvom. Okrem iného sú zaujímavosťou CHKO Malé Karpaty najmä skalné útvary, doliny a krasové javy. V Smolenickom krase sa nachádza jaskyňa Driny – jediná verejnosti sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku, ktorá má bohatú kvapľovú výzdobu a dosahuje dĺžku 680 m. Najkrajší krasový útvar v jaskyni dostal výstižný názov Slonie uši.

V rámci územia MAS Malokarpatské partnerstvo sa nachádzajú nasledovné maloplošné chránené územia:

  • Prírodná rezervácia Bolehlav (Dolné Orešany)
  • Prírodná rezervácia Lošonský Háj (Horné Orešany)
  • Chránený areál Všivavec (Horné Orešany, Smolenická Nová Ves a Boleráz)
  • Národná prírodná pamiatky Driny (Smolenice)
  • Národná prírodná rezervácia Dolina Hlboče (Smolenice, nachádza sa tu jediný vodopád v Malých Karpatoch)
  • Prírodná rezervácia Vyvieračky pod Bacharkou (Dobrá Voda)
  • Národná prírodná rezervácia Záruby (Smolenice)
  • Prírodná rezervácia Katarína (Dechtice)

Kultúrno – historické zaujímavosti:

Jednou z najväčších turistických atrakcií na území MAS Malokarpatské partnerstvo je bezpochyby Smolenický zámok. Patrí k najvýznamnejším romanticky upraveným stavbám na Slovensku podľa vzoru stredofrancúzskych zámkov. Zámok postavili na mieste hradu zo 14. storočia, ktorý slúžil na ochranu pohraničných malokarpatských priesmykov a Českej cesty. Smolenickému zámku dominuje mohutná veža s vyhliadkovou terasou. V súčasnosti je zámok sídlom Slovenskej akadémie vied – Kongresového centra SAV. V letných mesiacoch júl a august je sprístupnený verejnosti.

Na území sa nachádzajú aj zrúcaniny hradov, ku ktorým patrí zrúcanina hradu Ostrý Kameň z 13. storočia, ku ktorému vedie značkovaná trasa z obce Buková. Z vrcholu hradného vrchu sa ponúka výhľad na malebné Malé Karpaty a Záhorskú nížinu. Nad obcou Dobrá Voda, situovanou sa nachádzajú ruiny hradu Dobrá Voda, ktoré obkolesuje územie Dobrovodského krasu. Z hradu sa zachovali zvyšky múrov, veží a opevnenia, ktoré sú prerastené vegetáciou. Z kaštieľov, ktoré sa nachádzajú na území MAS, si osobitnú pozornosť zaslúži najmä kaštieľ v Dolnej Krupej.

Územie MAS Malokarpatské partnerstvo pretína Malokarpatská cyklomagistrála (celková dĺžka: 128 km). Táto diaľková cyklotrasa umožňuje spoznávanie podhoria Malých Karpát. Vedie v celej dĺžke po štátnych cestách II. a III. triedy, je zjazdná cestnými bicyklami. Cyklotrasa začína vo Vysokej pri Morave. Na území MAS Malokarpatského partnerstva vedie cez obec Bukovú a Trstín a ďalej pokračuje cez Naháč, Dechtice (možnosť odbočky na hrad Dobrá Voda).