Malokarpatské partnerstvo

miestna akčná skupina

i

PRV

Aktuality a novinky z prostredia PRV

IROP

Aktuality a novinky v rámci IROP

Oznámenie o plánovanom zrušení výzvy IROP-CLLD-Q390-512-001

MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-Q390-512-001 zameraná na aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry (vyhlásená 08.04.2020) bude zrušená k dátumu 04.06.2021, a to z dôvodu, že predmetná...

Malokarpatské partnerstvo, 2019 | Rýchly hosting by Mojawebstranka.sk