Predseda:
Pavol Johanes, starosta obce Kátlovce

Podpredseda:
Marta Genčúrová, Biela Hora, n.o.

Manažér MAS:
Ing. René Šteiner

Ekonomický manažér MAS:
Ing. Ivana Karabčíková