Predseda:
PhDr. Karol Zachar, starosta obce Dechtice

 

 

Podpredseda:
Marta Genčúrová, Biela Hora, n.o.

 

 

Manažér MAS:
Ing. René Šteiner

 

 

Ekonomický manažér MAS:
Ing. Ivana Karabčíková