Sociálna infraštruktúra

Sociálna infraštruktúra územia MAS Malokarpatské partnerstvo.

Školstvo: na území MAS Malokarpatské partnerstvo sa nachádza 22 Materských škôl a 12 Základných škôl. MŠ sa nachádzajú v každej členskej obci okrem obcí Horné Dubové a Šelpice. Základné školy (1.-9. ročník) sa nachádzajú v 11 obciach. Základná škola v Bohdanovciach nad Trnavou zabezpečuje výučbu iba na prvom stupni.

Zdravotná starostlivosť: ambulancie praktických lekárov pre dospelých sa nachádzajú v obciach Boleráz, Dechtice, Dolná Krupá, Horné Orešany, Suchá nad Parnou, Smolenice, Šelpice a Trstín. Ambulancie praktických lekárov pre deti a dorast sa nachádzajú v obciach Boleráz, Dechtice, Dolná Krupá, Smolenice, Suchá nad Parnou, Šelpice. Ambulancie zubných lekárov sa nachádzajú v obciach Boleráz, Dechtice, Dolná Krupá, Smolenice a Suchá nad Parnou.

Lekáreň je dostupná v obciach Boleráz, Dechtice, Dolná Krupá, Horné Orešany, Smolenice, Suchá nad Parnou a Trstín.

Sociálne zariadenia: Zariadenie pre seniorov sa na území MAS Malokarpatského partnerstva nachádza v obciach Šelpice a Horné Orešany. Zariadenie sociálnych služieb sa na území nenachádza a denný stacionár sa nachádza iba v obci Šelpice.

Základné služby: obchod s potravinami sa nachádza vo všetkých členských obciach MAS Malokarpatské partnerstvo, okrem obce Dlhá. Pošta sa nachádza v 17 obciach. Obecnou knižnicou disponujú všetky obce, okrem obce Ružindol.

Spolky a združenia Umelecké zoskupenia Športové kluby
Biely Kostol FK Biely Kostol
Bíňovce

DHZ Bíňovce

Poľovnícke združenie Priehrada

Jednota dôchodcov Slovenska

Slovenský červený kríž

COOP Jednota Bíňovce

TJ Družstevník Bíňovce
Bohdanovce nad Trnavou Spevácka skupina Bohdanovčan TJ Elastik Bohdanovce
Boleráz

Spolok červeného kríža Boleráz

Poľovnícke združenie Srnka Boleráz

Jednota dôchodcov Boleráz

Detská ľudová hudba Brezinka

Ľudová hudba Brezina

Ľudovo- výtvarný krúžok Maderánek

TJ Slavoj Boleráz
Borová Slovenský záhradkársky zväz FK Družstevník Borová
Buková

Klub dôchodcov

DHZ Buková

Urbár Buková

TJ Družstevník buková

Šport centrum Buková

Stolnotenisový klub Viktória

Dechtice

JDS, Zväz zdravotne postihnutých, SZZ,

Poľovnícke združenie

Dychová hudba Dechtičanka

Cirkevný chrámový spevokol

Hudobná skupina Duo Rytmik

TJ Družstevník Dechtice

Klub športového tanca Magio Dance

Dlhá

DHZ Dlhá

DO-SZZ

Jednota dôchodcov

TJ Družstevník Dlhá Stolnotenisový oddiel
Dobrá Voda

Urbárske spoločenstvo

Jednota dôchodcov Slovensko

Červený kríž

Prvosienka Športový klub Dobrá Voda
Dolná Krupá

Krupanskí črpáci

Karpatskí valaškári

DHZ Dolná Krupá

OZ Korompa

Spolok RosaClub

Poľnovnícke združenie Tri Háje

DH Dolnokrupanka

ŽSS Dolnokrupanka

Karpatská kapela

Divadelný súbor Marion

Obecný športový klub

Bežecký klub Dolná Krupá

Dolné Orešany

OZ Priatelia vína

Slovenský zväz drobnochovateľov D. Orešany

Dolnorešanka

FK Sokol Dolné Orešany

Klub rekreačného behu

Horné Dubové

Jednota dôchodcov Slovenska

COOP Jednota

Telovýchovná jednota
Horné Orešany

Jednota dôchodcov Slovenska

PZ Podhora

DHZ Horné Orešany

SČK Horné Orešany

Lomoz

FidliCanti

OZ TJ Iskra Horné Orešany

Bežecký klub Viktória Horné Orešany

Kátlovce

Poľovnícke združenie Dolina

Slovenský zväz záhradkárov

Jednota dôchodcov Slovenska

Dobrovoľný hasičský zbor

Rybársky zväz

Mužská spevácka skupina Kátlovani

Futbalový klub

Hokejbal

Košolná

DHZ Košolná

PZ Dolina

TJ Družstevník Košolná
Lošonec DHZ Lošonec
Naháč ZO JDS ŠK Naháč
Ružindol

Jednota dôchodcov

Včelári

Záhradkári

Folklórny súbor Rošindolčané TJ Družstevník Ružindol
Smolenice

OZ Klaster Smolenice

OZ Naše Smolenice Jednota dôchodcov

ZO SZCH Smolenice

ZO SZZ Smolenice

Šachový klub

Dobrovoľný hasičský zbor

Spevácky zbor Mysterium Cantus Smolenická Čerešenka – detský folklórny súbor

Mužská spevácka skupina Záruby

Obecný športový klub

Tenisový klub

Cyklistický klub Karpaty

Smolenice Eagles – klub amerického futbalu

Suchá nad Parnou

DHZ

Poľovnícke združenie Zelený háj

Združenie dôchodcov

Spolok vinárov a vinohradníkov

Klub chovateľov vodnej hydiny

Zväz protifašistických bojovníkov

Suchovský spevácky zbor

Dychová hudba Suchovanka

Sakrálny spev. zbor LAUDATE

TJ Vinohradník

Obecný stolnotenisový klub

Lukostrelecký klub

Šelpice

Dobrovoľný hasičský zbor

Poľovnícke združenie

Jednota dôchodcov

Spevácka skupina
Trstín

Nezisková organizácia Biela hora, n.o.

Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor

Miestny spolok Slovenského červeného kríža

ZO Jednota dôchodcov

Slovenský poľovnícky zväz

ZO Zväz zdravotne postihnutých

ZO Slovenský zväz záhradkárov

Dozorný výbor Jednota COOP

Poľovnícke združenie Nádašík

Kynologický klub

Slovenský zväz chovateľov

TJ Sokol
Zvončín

PZ Zelený háj

Zelená pre krajší svet, o.z. Sociálne centrum Anjel, n.o

TJ Družstevník Zvončín