MAS oznamuje, že ukončuje výzvu z dôvodu vyčerpania celej alokácie finančných prostriedkov.