Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu k 01.08.2023 predstavuje sumu 50 153,88 EUR.