Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu k 05.10.2023 predstavuje sumu vo výške 36 354,38 Eur.