Výzva IROP-CLLD-Q390-512-002 (B2)

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu k 05.07.2023 predstavuje 0,00 Eur

Výzva IROP-CLLD-Q390-512-003 (D1)

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu k 05.07.2023 predstavuje 0,00 Eur

Výzva IROP-CLLD-Q390-512-004 (D2) 

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu k 05.07.2023 predstavuje 0,00 Eur