Oznámenie o zostatkových alokáciach k výzvam

Výzva IROP-CLLD-Q390-512-002 (B2) Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu k 05.07.2023 predstavuje 0,00 Eur Výzva IROP-CLLD-Q390-512-003 (D1) Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu k 05.07.2023 predstavuje 0,00 Eur...