MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. oznamuje, že prebieha aktualizácia výziev z programu PRV SR 2014-2020. Konkrétne ide o výzvy:
MAS_011/6.4/1
MAS_011/7.2/1
MAS_011/7.4/1
MAS_011/7.5/1

O aktualizácií výziev bude MAS informovať prostredníctvom webovej stránky MAS Malokarpatské partnerstvo o.z.