MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. oznamuje, že pre výzvu IROP-CLLD-Q390-511-004  bolo dňa 29.7.2020 ukončené prvé kolo na predkladanie ŽoPr. Druhé kolo na predkladanie ŽoPr sa ukončí 29.10.2020.