MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. oznamuje, že pre výzvu IROP-CLLD-Q390-511-005  bolo dňa 15.7.2020 ukončené prvé kolo na predkladanie ŽoPr. Druhé kolo na predkladanie ŽoPr sa ukončí 15.10.2020.