MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. oznamuje, že pre výzvu IROP-CLLD-Q390-512-003 bolo dňa 1.7.2020 ukončené prvé kolo na predkladanie ŽoPr. Alokácia sa presúva do druhého kola na predkladanie ŽoPr, ktoré sa ukončí 01.10.2020.