MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. oznamuje, že pre výzvy IROP-CLLD-Q390-512-001 a IROP-CLLD-Q390-512-002 bolo dňa 8.7.2020 ukončené prvé kolo na predkladanie ŽoPr. Druhé kolo na predkladanie ŽoPr sa ukončí 08.10.2020.