MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. oznamuje, že pre výzvu IROP-CLLD-Q390-511-005 bolo dňa 15.10.2020 ukončené druhé kolo na predkladanie ŽoPr. Ďalšie kolo na predkladanie ŽoPr sa ukončí podľa informácií uvedených v predmetných výzvach.