MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. oznamuje, že pre výzvy IROP-CLLD-Q390-512-001 a IROP-CLLD-Q390-512-002 bolo dňa 8.10.2020 ukončené druhé kolo na predkladanie ŽoPr. Ďalšie kolo na predkladanie ŽoPr sa ukončí podľa informácií uvedených v predmetných výzvach.