Kód výzvy: MAS_011/4.1/2

Miestna akčná skupina Malokarpatské partnerstvo o.z. aktualizovala výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD – Malokarpatské partnerstvo) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Aktuálne znenie výzvy je dostupné tu: