Výzva IROP-CLLD-Q390-512-002 (B2)

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu k 29.05.2023 predstavuje 84 418,10 Eur

Výzva IROP-CLLD-Q390-512-003 (D1)

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu k 29.05.2023 predstavuje 77 742,58 Eur

Výzva IROP-CLLD-Q390-512-004 (D2) 

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu k 29.05.2023 predstavuje 27 788,83 Eur