Malokarpatské partnerstvo o.z. informuje, že v časti „Dokumenty“ – „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)“ bol zverejnený Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok v roku 2020.