Malokarpatské partnerstvo o.z. informuje, že v časti „Dokumenty“ – „Integrovaný regionálny operačný program (IROP)“ bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok v roku 2020.