https://www.apa.sk/21-prv-2017/oznamenie-podohospodarskej-platobnej-agentury-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2020-k-vysledkom-dodatocneho-schvalenia-ziadosti-o-schvalenie-strategie-miestneho-rozvoja-vedeneho-komunitou-a-udelenie-statutu-miestnej-akcnej-skupiny-v-ramci-odvolacieh/8983