MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. dáva do pozornosti Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19, ktorého úplné znenie je dostupné tu: