MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. oznamuje žiadateľom o príspevok, že nastala aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. IROP-CLLD-Q390-512-002.

Kompletné znenie výzvy v znení jej aktualizácie č. 2 je dostupné tu: