Miestna akčná skupina Malokarpatské partnerstvo o.z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

ProgramProgram rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Stratégia CLLDSTRATÉGIA CLLD – Malokarpatské partnerstvo
Miestna akčná skupinaMalokarpatské partnerstvo o.z.
Názov opatrenia/podopatrenia  stratégie CLLDZákladné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – 7.5
Kód a názov podopatrenia PRV SR 2014 – 20207.5. – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
SchválilPavol Johanes
Dátum schválenia10.06.2020