Oznámenie o aktualizácii výziev

MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. oznamuje, že prebieha aktualizácia výziev z programu PRV SR 2014-2020. Konkrétne ide o výzvy:MAS_011/6.4/1MAS_011/7.2/1MAS_011/7.4/1MAS_011/7.5/1 O aktualizácií výziev bude MAS informovať prostredníctvom webovej stránky MAS...