Miestna akčná skupina Malokarpatské partnerstvo o.z. oznamuje, že predlžuje termíny uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov pre vyhlásené Výzvy č. 01/2022 až 05/2022.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov bol predĺžený do 14.10.2022. Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do 21.10.2022.

Aktualizované verzie Výziev je možné stiahnuť tu: