Malokarpatské partnerstvo

miestna akčná skupina

i

PRV

Aktuality a novinky z prostredia PRV

Harmonogram výziev na rok 2021 v rámci PRV

MAS Malokarpatské partnerstvo o.z. zverejňuje harmonogram výziev v rámci PRV na rok 2021. Harmonogram si môžete otvoriť a stiahnuť tu: Harmonogram výziev pre rok 2021Stiahnuť Harmonogram výziev pre rok 2021_podpisana verziaStiahnuť

Oznámenie o ukončení výziev na predkladanie ŽoNFP

Miestna akčná skupina Malokarpatské partnerstvo o.z. oznamuje, že dňa 14.11.2020 ukončila výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD –...

IROP

Aktuality a novinky v rámci IROP

Malokarpatské partnerstvo, 2019 | Rýchly hosting by Mojawebstranka.sk