Malokarpatské partnerstvo

miestna akčná skupina

i

PRV

Aktuality a novinky z prostredia PRV

Oznámenie o ukončení výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD – Malokarpatské partnerstvo) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 s kódom MAS_011/7.2/1

Miestna akčná skupina Malokarpatské partnerstvo o.z. oznamuje, že dňa 15.08.2020 ukončila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD –...

IROP

Aktuality a novinky v rámci IROP

Aktualizácia Príručky IROP

Aktuálna verzia Príručky pre užívateľa MAS (Príručka pre užívateľa, verzia 2.2 – účinná od 28.7.2023) sa nachádza na nasledovnom odkaze:...

Oznámenie o zostatkových alokáciach k výzvam

Výzva IROP-CLLD-Q390-512-002 (B2) Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu k 05.07.2023 predstavuje 0,00 Eur Výzva IROP-CLLD-Q390-512-003 (D1) Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu k 05.07.2023 predstavuje 0,00 Eur...

Oznámenie o zostatkových alokáciach výziev k 29.05.2023

Výzva IROP-CLLD-Q390-512-002 (B2) Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu k 29.05.2023 predstavuje 84 418,10 Eur Výzva IROP-CLLD-Q390-512-003 (D1) Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu k 29.05.2023 predstavuje 77 742,58...

Malokarpatské partnerstvo, 2019 | Rýchly hosting by Mojawebstranka.sk